Strona wymiany polsko-francuskiej
Projekt
Program pobytu
Uczniowie
Warsztaty
literackie

Legendy
Słowniczek
Przewodnik
L'ete Indien
Wrażenia

Integracja


Wieczór poezji


Auschwitz


Dyskoteka i karaoke


Wizyta u prezydenta


Warsztaty literackie


Wycieczka po Jurze


Zawody sportowe


Pożegnanie


COMENIUS - komponent programu SOCRATES - stanowi wyzwanie dla 350 tysięcy szkół w Europie i 69 milionów uczniów tych szkół. Wspiera on inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych. Ma na celu wzbogacenie i uzupełnienie systemów edukacyjnych krajów uczestniczących. Pomaga uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej - społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.

Zadaniem programu SOCRATES jest rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież i dorosłych - od przedszkola po uniwersytet.

Celem programu jest kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu, powiększanie kręgu osobistych doświadczeń o wiedzę na temat innych krajów Europy, rozwijanie poczucia jedności w Europie oraz wspomaganie procesów przystosowania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej Europy.

Program edukacyjny SOCRATES jest inicjatywą Wspólnoty Europejskiej przyjętą do realizacji w latach 1995-1999 (I faza programu) oraz 2000-2006 (II faza programu). Polska i inne kraje stowarzyszone z Unią Europejską brały w nim udział już od roku szkolnego 1996/97 - w ramach działań przygotowawczych. Formalne przystąpienie Polski do programu SOCRATES nastąpiło w marcu 1998r.Comenius : Quand le lycée s´ouvre a l´Europe

Depuis 1995, l´action Comenius (du programme Socrates) vise a renforcer la dimension européenne dans le domaine de l´éducation, en promouvant notamment la mobilité et la coopération entre établissements scolaires.

Comenius poursuit plusieurs objectifs :
- améliorer la qualité de l´éducation et la formation des enseignants
- développer les compétences de base et l´enseignement des langues
- promouvoir l´usage des TIC
- améliorer l´enseignement des mathématiques et des sciences
- développer une citoyenneté active.

Les projets linguistiques ont pour finalité l´apprentissage des langues par un travail sur un theme d´intéret commun, de préférence pluridisciplinaire. L´objectif est de stimuler l´utilisation de toutes les langues de l´Union européenne et notamment les moins enseignées. Le partenariat est bilatéral, l´échange de classes (15 jours dans la classe partenaire et réciproquement) constitue le moment fort du projet ; une production bilingue doit etre élaborée conjointement.

Projet
Programme
du sejour

Élèves
Legendes
Dictionnaire
Atelier litteraire
Guide
Impressions
Présentation
Powitanie


Lekcje w CDI


KonkursSportWycieczkiOficjalne wizytyAnaliza dziennikaPraca, praca...Koncert
The Hooners


Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Socrates-Comenius. Treści samego projektu lub materiałów nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym ani Komisja Europejska, ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Copyrights © 2004 traugutt.net, site prepared by krzywda.net